En aquest treball de vidrieria ens vàrem encarregar del disseny, fabricació i col·locació d’una barana per a una casa de quatre plantes.

Es va utilitzar vidre 8 +8 temperat i laminat fixant els trams mitjançant suports d’acer inoxidable fet a mida. Amb això es va aconseguir donar la sensació de barana flotant al no tenir cap element de fixació a la seva zona intermèdia, tal com volia la direcció tècnica d’obra.